EN

Το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Εικόνας

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων Εικόνας (Κ.Λ.Σ.Ε.) της Virtual International, λειτουργεί απρόσκοπτα 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα καταγραφής εικόνας με αυτοματοποιημένες δυνατότητες εντοπισμού κίνησης σε μηδενικό χρόνο. Το έμπειρο προσωπικό της εταιρίας security Virtual International s.a. διαχειρίζεται τις καταστάσεις κρίσης, ενεργοποιώντας μία σειρά από τεχνολογίες, που βασίζονται σε σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά μέσα. Συγκεκριμένα, το Κ.Λ.Σ.Ε. διαθέτει πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές, σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας ενσύρματης (PSTN – ISDN), ασύρματης (GSM – GPRS) και δικτυακής (IP) τεχνολογίας, για την επικοινωνία με τα εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας. Με αυτό τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα πληρέστερης και ασφαλέστερης ζεύξης, όπου υπάρχει εγκατεστημένο το απαραίτητο υποσύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω κυψελοειδούς ή δικτυακής τεχνολογίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κακόβουλης διακοπής της επίγειας τηλεφωνικής γραμμής, παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας των συστημάτων με το Κέντρο Λήψης Σημάτων Εικόνας μέσω mobile technology ή και μέσω δορυφόρου, ώστε να διενεργούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης. Η διαβάθμιση των σημάτων πραγματοποιείται βάσει της κρισιμότητας τους, ώστε να αντιμετωπίζονται σε προτεραιότητα τα πλέον επείγοντα.


Το Κέντρο Λήψης Σημάτων Εικόνας διαθέτει:

Καθορισμένες και πιστοποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας: σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένες στο κοινωνικό, επιχειρησιακό και νομικό πλαίσιο της χώρας μας. Διαδικασίες Διαχείρισης Σημάτων: σε κάθε περίπτωση , το έμπειρο προσωπικό μας, προβαίνει στην ειδοποίηση των Αρμοδίων Αρχών, των εξουσιοδοτημένων προσώπων ενώ παράλληλα παρέχει, τις πρώτες συμβουλές-οδηγίες για την αντιμετώπιση – επίλυση οποιουδήποτε θέματος έχει προκύψει. Διαδικασίες Καταγραφής Τηλεφωνικών Συνομιλιών: Διασφάλιση και επιβεβαίωση, διαθεσιμότητας σε κάθε ζήτηση από τον Πελάτη για την επικοινωνία των χειριστών, τόσο με τις αρμόδιες αρχές όσο και με τους καθορισμένους υπευθύνους κάθε συνδρομητή. Η ευρεία γκάμα των παρεχομένων υπηρεσιών επιτήρησης, επεξεργασίας και επέμβασης του Κέντρου Λήψης Σημάτων Εικόνας, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνει: Επιτήρηση οικιακών ή εταιρικών συστημάτων ασφαλείας σε οποιοδήποτε format επικοινωνίας. Έλεγχο φυσικής και ηλεκτρονικής πρόσβασης σε μια επιχείρηση. Έλεγχο καθορισμένου ωραρίου όπλισης / αφόπλισης. Ηλεκτρονική διαχείριση κτιρίου και ελέγχου πρόσβασης. Παρακολούθηση ηλικιωμένου ή ασθενή.


Μερικά από τα σήματα που καταγράφει το Κ.Λ.Σ.Ε. είναι:

 • Σήμα παραβίασης και ζώνη από την οποία προήλθε.
 • Σήμα πυρκαγιάς και σημείο από το οποίο προήλθε.
 • Σήμα αφόπλισης υπό απειλή (Duress).
 • Σήμα ληστείας (panic alarm).
 • Σήμα παρενόχλησης πληκτρολογίου.
 • Σήμα προστασίας πληκτρολογίου.
 • Σήμα ανάγκης για παροχή ιατρικής βοήθειας.
 • Σήμα όπλισης ή αφόπλισης του συναγερμού και από ποιον χρήστη έγινε.
 • Σήμα αυτόματης όπλισης ή αφόπλισης.
 • Σήμα μερικής όπλισης του συστήματος.
 • Σήμα μερικής όπλισης του συστήματος, με αναγνώριση των ζωνών που έχουν γίνει BYPASS.
 • Σήμα διακοπής της τάσης του δικτύου των 220V και επαναφορά αυτής.
 • Σήμα χαμηλής τάσης της μπαταρίας του συστήματος συναγερμού και επαναφορά αυτής.
 • Σήμα βλάβης της τηλεφωνικής γραμμής και αποκατάσταση αυτής.
 • Σήμα αυτόματου TEST.
 • Οποιοδήποτε άλλο σήμα μπορεί να στείλει ο κεντρικός πίνακας συναγερμού.


Επιπλέον, το Κ.Λ.Σ.Ε. μέσω της υπηρεσίας του μπορεί να προβεί σε:

Έλεγχο της όπλισης και αφόπλισης του συναγερμού, σε προκαθορισμένα ωράρια λειτουργίας του χώρου, με επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη. Έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας στο χώρο ή σε ψυγεία που έχουν ανάγκη παρακολούθησης. Άμεση ενημέρωση για τα συμβάντα και τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες. Πληροφορίες για το χειρισμό και τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας. Τέλος, το Κέντρο Λήψης Σημάτων Εικόνας της Virtual International δύναται να αποστέλλει στον πελάτη, report σημάτων και ενεργειών σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Θέλετε να δείτε τις διαφορές ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων και Εικόνας σε σχέση με ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων Εικόνας ? Πατήστε εδώ.

Κέντρο Λήψης Σημάτων Εικόνας

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων Εικόνας (Κ.Λ.Σ.Ε.) της Virtual International, λειτουργεί απρόσκοπτα 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα καταγραφής εικόνας με αυτοματοποιημένες δυνατότητες εντοπισμού κίνησης σε μηδενικό χρόνο. Το έμπειρο προσωπικό της εταιρίας διαχειρίζεται τις καταστάσεις κρίσης, ενεργοποιώντας μία σειρά από τεχνολογίες, που βασίζονται σε σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά μέσα. Συγκεκριμένα, το Κ.Λ.Σ.Ε. διαθέτει πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές, σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας ενσύρματης (PSTN – ISDN), ασύρματης (GSM – GPRS) και δικτυακής (IP) τεχνολογίας, για την επικοινωνία με τα εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας. Με αυτό τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα πληρέστερης και ασφαλέστερης ζεύξης, όπου υπάρχει εγκατεστημένο το απαραίτητο υποσύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω κυψελοειδούς ή δικτυακής τεχνολογίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κακόβουλης διακοπής της επίγειας τηλεφωνικής γραμμής, παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας των συστημάτων με το Κέντρο Λήψης Σημάτων Εικόνας μέσω mobile technology ή και μέσω δορυφόρου, ώστε να διενεργούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης. Η διαβάθμιση των σημάτων πραγματοποιείται βάσει της κρισιμότητας τους, ώστε να αντιμετωπίζονται σε προτεραιότητα τα πλέον επείγοντα.


Το Κέντρο Λήψης Σημάτων Εικόνας διαθέτει:

Καθορισμένες και πιστοποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας: σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένες στο κοινωνικό, επιχειρησιακό και νομικό πλαίσιο της χώρας μας. Διαδικασίες Διαχείρισης Σημάτων: σε κάθε περίπτωση , το έμπειρο προσωπικό μας, προβαίνει στην ειδοποίηση των Αρμοδίων Αρχών, των εξουσιοδοτημένων προσώπων ενώ παράλληλα παρέχει, τις πρώτες συμβουλές-οδηγίες για την αντιμετώπιση – επίλυση οποιουδήποτε θέματος έχει προκύψει. Διαδικασίες Καταγραφής Τηλεφωνικών Συνομιλιών: Διασφάλιση και επιβεβαίωση, διαθεσιμότητας σε κάθε ζήτηση από τον Πελάτη για την επικοινωνία των χειριστών, τόσο με τις αρμόδιες αρχές όσο και με τους καθορισμένους υπευθύνους κάθε συνδρομητή. Η ευρεία γκάμα των παρεχομένων υπηρεσιών επιτήρησης, επεξεργασίας και επέμβασης του Κέντρου Λήψης Σημάτων Εικόνας, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνει: Επιτήρηση οικιακών ή εταιρικών συστημάτων ασφαλείας σε οποιοδήποτε format επικοινωνίας. Έλεγχο φυσικής και ηλεκτρονικής πρόσβασης σε μια επιχείρηση. Έλεγχο καθορισμένου ωραρίου όπλισης / αφόπλισης. Ηλεκτρονική διαχείριση κτιρίου και ελέγχου πρόσβασης. Παρακολούθηση ηλικιωμένου ή ασθενή.


Μερικά από τα σήματα που καταγράφει το Κ.Λ.Σ.Ε. είναι:

 • Σήμα παραβίασης και ζώνη από την οποία προήλθε.
 • Σήμα πυρκαγιάς και σημείο από το οποίο προήλθε.
 • Σήμα αφόπλισης υπό απειλή (Duress).
 • Σήμα ληστείας (panic alarm).
 • Σήμα παρενόχλησης πληκτρολογίου.
 • Σήμα προστασίας πληκτρολογίου.
 • Σήμα ανάγκης για παροχή ιατρικής βοήθειας.
 • Σήμα όπλισης ή αφόπλισης του συναγερμού και από ποιον χρήστη έγινε.
 • Σήμα αυτόματης όπλισης ή αφόπλισης.
 • Σήμα μερικής όπλισης του συστήματος.
 • Σήμα μερικής όπλισης του συστήματος, με αναγνώριση των ζωνών που έχουν γίνει BYPASS.
 • Σήμα διακοπής της τάσης του δικτύου των 220V και επαναφορά αυτής.
 • Σήμα χαμηλής τάσης της μπαταρίας του συστήματος συναγερμού και επαναφορά αυτής.
 • Σήμα βλάβης της τηλεφωνικής γραμμής και αποκατάσταση αυτής.
 • Σήμα αυτόματου TEST.
 • Οποιοδήποτε άλλο σήμα μπορεί να στείλει ο κεντρικός πίνακας συναγερμού.


Επιπλέον, το Κ.Λ.Σ.Ε. μέσω της υπηρεσίας του μπορεί να προβεί σε:

Έλεγχο της όπλισης και αφόπλισης του συναγερμού, σε προκαθορισμένα ωράρια λειτουργίας του χώρου, με επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη. Έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας στο χώρο ή σε ψυγεία που έχουν ανάγκη παρακολούθησης. Άμεση ενημέρωση για τα συμβάντα και τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες. Πληροφορίες για το χειρισμό και τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας. Τέλος, το Κέντρο Λήψης Σημάτων Εικόνας της Virtual International δύναται να αποστέλλει στον πελάτη, report σημάτων και ενεργειών σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Θέλετε να δείτε τις διαφορές ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων και Εικόνας σε σχέση με ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων Εικόνας ? Πατήστε εδώ.